Naši odborníci

MUDr. Eva Madarasová
- gastroenterologička

MUDr. Eva Madarasová: Keď chceme žiť dlho bez zdravotných problémov, pričom si zároveň zachovať kvalitu života, musíme dbať o pravidelnú detoxikáciu. Počas nášho každodenného životného štýlu sa do nášho organizmu dostane veľmi veľké množstvo takých látok, ktoré pôsobia na naše zdravie škodlivo. Máte otázky? Obráťte sa na mňa s dôverou v správe na emailovej adrese info@detoxikacia-herbalia.com, odpoviem Vám do 48 hodín!

MUDr. Ladislav Kovács
- odborný lekár

MUDr. Ladislav Kovács: Detoxikáciu potrebuje každý! Vo vzduchu, vo vode, v potravinách, a aj v kozmetických výrobkoch sa nachádzajú toxické látky, ktoré vplývajú na náš organizmus. Z dlhodobého hľadiska ho oslabujú, čoho dôsledkom je väčšia náchylnosť na vznik rôznych chorôb. Neodďaľujte kúru, svojou otázkou sa obráťte na mňa na emailovej adrese info@detoxikacia-herbalia.com, odpoviem Vám do 48 hodín!